ايوب


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  

باب ۸


۱   ایّوب، تا به کی این حرفها را می‌زنی؟ سخنان تو مثل باد هواست.

۲   خدا هرگز بی‌عدالتی نمی‌کند.خدای قادر مطلق، همیشه راست و با انصاف است.

۳   فرزندانت در برابر خدا گناه کردندو خدا آنها را طبق کارهایشان جزا داد.

۴   اگر تو طالب خدای قادر مطلق باشیو با دعا و زاری به نزد او بازگردی،

۵   و اگر در پاکی و درستکاری زندگی کنی،آن وقت خدا به یقین به کمک تو می‌شتابدو به عنوان پاداش، خانواده‌ات را به تو بر می‌گرداند

۶   و بیشتر از آنچه که در ابتدا داشتی،به تو می‌دهد.

۷   از بزرگان و موی سپیدان بپرسو از تجربهٔ آنها بیاموز.

۸   زیرا ما مدّت کوتاهی زندگی کرده‌ایم، معلومات ما بسیار کم استو عمر ما بر زمین همچون سایه‌ای زودگذر است.

۹   از حکمت گذشتگان تعلیم بگیرو سخنان حکیمانهٔ آنها را سرمشق خود قرار بده.

۱۰   در جایی که آب نباشد، نی نمی‌رویدو آن را در خارج از نیزار نمی‌توان یافت.

۱۱   اگر آب خشک شود،حتّی پیش از آن که وقت بریدن آن برسد، پژمرده می‌گردد.

۱۲   عاقبتِ کسانی‌که خدا را ترک می‌کنند،همین‌گونه است و دیگر امیدی برایشان باقی نمی‌ماند.

۱۳   این مردم به کسانی می‌مانند که به تار عنکبوت اعتماد می‌کنند.

۱۴   اگر به آن تکیه کنند، می‌افتندو اگر از آن آویزان شوند، آنها را نگاه نمی‌دارد.

۱۵   شخص شریر مثل علفی است که در زیر تابش آفتاب تازه می‌گرددو شاخه‌هایش در باغ پهن می‌شوند.

۱۶   در بین سنگها ریشه می‌دواندو ریشه‌هایش به دور آنها محکم می‌پیچند.

۱۷   امّا اگر از بیخ کنده شود،دیگر کسی به یاد نمی‌آورد که آن علف در آنجا بوده است.

۱۸   بلی، سرنوشت مردم بی‌خدا هم به همین طریق است؛و دیگران می‌آیند و جایشان را می‌گیرند.

۱۹   خدا هرگز مردم درستکار را ترک نمی‌کندو به شریران کمک نمی‌نماید.

۲۰   لبانت را از خنده پُر می‌سازد تا از خوشی فریاد بزنی.بدخواهانت را شرمندهو خانهٔ شریران را ویران می‌کند.

۲۱   بدخواهانت را شرمندهو خانهٔ شریران را ویران می‌کند.


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))