غزل غزلهای سلیمان


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  

باب ۴


۱   ای عشق من، تو چقدر زیبایی!چشمان تو از پشت روبند به زیبایی کبوتران است.گیسوان تو، همچون گلّهٔ بُزهایی که از کوه جلعاد پایین می‌آیند، موج می‌زند.

۲   دندانهای ردیف و صاف تو به سفیدی گوسفندانی هستندکه تازه پشمشان چیده و شسته شده باشد.همگی جفت‌جفت و مرتّب هستند.

۳   لبهای تو همچون رشتهٔ قرمز و دهانت زیباست.گونه‌هایت از پشت روبندت مانند دو نیمه انار است.

۴   گردنت همچون بُرج داوود صاف و گرد استو گلوبندت مانند سپر هزار سرباز استکه بُرج را محاصره کرده‌اند.

۵   سینه‌هایت مانند غزالهای دوقلویی استکه میان سوسن‌ها می‌چرند.

۶   پیش از آنکه نسیم سحرگاهی بوزد و هوا روشن شود،من به کوه مُر و تپّهٔ کُندُر می‌روم.

۷   ای عشق من، تو چه زیبایی!در جمال کامل هستی و عیبی نداری.

۸   ای عروس من، با من از لبنان بیا.از فراز کوه لبنان و امانهو از قلّهٔ کوههای سنیر و حرمون،جایی که بیشه شیر و پلنگ است، پایین بیا.

۹   ای محبوبهٔ من و ای عروس من،با یک نگاه دلم را ربودیو با حلقه گردنبندت مرا به دام انداختی.

۱۰   ای عزیز من و ای عروس من،چه شیرین است عشق تو!محبّت تو گواراتر از شرابو بوی عطر تو بهتر از هر ادویه‌ای است.

۱۱   ای عروس من، از لبانت عسل می‌چکدو در زیر زبانت شیر و عسل نهفته است.بوی لباست مانند عطر دلاویز درختان لبنان است.

۱۲   ای محبوبهٔ من و ای عروس من،تو همچون باغ دربسته و همانند چشمه‌ای دست نیافتنی هستی.

۱۳   تو مثل باغ پُر میوهٔ انار هستیکه میوه‌های لذیذ به بار می‌آورد.در تو سُنبل و ریحان،

۱۴   زعفران و نیشکر، دارچین و بوته‌های خوشبو،مانند مُر و عود می‌رویند.

۱۵   تو مانند چشمهٔ آب حیات هستیکه از کوههای لبنان جاری است و باغ را سیراب می‌سازد.محبوبهای نسیم شمال و ای باد جنوب برخیزید!بر باغ من بوزید تا رایحهٔ من فضا را معطّر سازد.بگذارید محبوب من به باغ خود بیایدو از میوه‌های لذیذ آن بخورد.

۱۶   ای نسیم شمال و ای باد جنوب برخیزید!بر باغ من بوزید تا رایحهٔ من فضا را معطّر سازد.بگذارید محبوب من به باغ خود بیایدو از میوه‌های لذیذ آن بخورد.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))