غزل غزلهای سلیمان


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  

باب ۶


۱   ای زیباترین زنها،محبوبت کجا رفته است؟جایش را به ما بگو تا برویمو همراه تو پیدایش کنیم.محبوبه

۲   محبوب من به باغ خود رفته استتا گلّهٔ خود را در میان گُلهای خوشبو بچراندو سوسن‌ها را بچیند.

۳   من به محبوبم تعلّق دارم و او از آن من است.او گلّهٔ خود را در میان گُلهای سوسن می‌چراند.محبوب

۴   ای عشق من، تو مانند شهر تِرصه زیباو مانند اورشلیم قشنگ هستی.تو همچون این شهرهای بزرگ مُهیّج هستی.

۵   به سوی من نگاه مکن،زیرا چشمانت مرا جادو کرده‌اند.موهای پریشانت مانند گلّه بُزهایی استکه از کوه جلعاد پایین می‌آیند.

۶   دندانهای تو به سفیدی گوسفندانی هستندکه تازه شسته شده باشندو همگی جفت‌جفت و مرتب هستند.

۷   گونه‌های تو در پشت روبندتمانند دو نیمه انار است.

۸   در بین شصت ملکه و هشتاد صیغه و دختران بی‌شمار،کسی مثل کبوتر من بی‌عیب و کامل پیدا نمی‌شود.او دختر دلبند و یگانه مادر خود است.دختران جوان وقتی او را می‌بینند، از او تعریف می‌کنندو ملکه‌ها و صیغه‌ها او را تحسین می‌کنند،

۹   و می‌پرسند: این کیست که مثل سپیدهٔ صبح تابان است،مانند مهتاب قشنگ و همچون آفتاب درخشانو همچون ستارگان پرشکوه است.

۱۰   من در میان درختان بادام رفتمتا نهال‌های کوچک را در وادی ببینمو ببینم که آیا تاکهای انگور شکوفا شدهو درختان انار گل کرده‌اند.

۱۱   به خود می‌لرزم، تو مرا نسبت به عشقهمانند ارّابه‌ای که برای جنگ می‌تازد مشتاق نموده‌ای.دختران اورشلیمبرقص، برقص ای دختر شولمیتا ما تو را هنگامی‌که می‌رقصی تماشا کنیم.محبوبهچرا می‌خواهید مرا هنگامی‌که در میان تماشاگران می‌رقصم، تماشا کنید؟

۱۲   برقص، برقص ای دختر شولمیتا ما تو را هنگامی‌که می‌رقصی تماشا کنیم.محبوبهچرا می‌خواهید مرا هنگامی‌که در میان تماشاگران می‌رقصم، تماشا کنید؟


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))