حزقیال


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  

باب ۱۹


۱   خداوند به من فرمود که برای پادشاهان اسرائیل این سوگنامه را بخوانم:

۲   مادر تو چه ماده شیری در میان شیرها بود!او بچّه‌های خود را در میان شیرهای ژیان بزرگ کرد

۳   او یکی از بچّه‌هایش را بزرگ کردو به او آموخت که شکار کند و او آدمخوار شد.

۴   ملّتها علیه او هشدار دادندو در گودال ایشان گرفتار شد،و او را به قلّاب کشیدند و به سرزمین مصر بردند.

۵   مادرش وقتی دید که همهٔ امیدهایش برباد رفته،آنگاه بچّهٔ دیگرش را بزرگ کرد،و او رشد کرد و شیر ژیانی شد.

۶   وقتی او کاملاً بزرگ شداو با شیران پرسه می‌زد،او نیز شکار کردن آموخت و آدمخوار شد.

۷   او دژهایشان را درهم کوبیدو شهرهایشان را ویران کرد.سرزمین و ساکنانش از غرّش او ترسان شدند.

۸   ملّتها علیه او گرد هم آمدند؛آنها دام خود را گسترانیدندو او را در دامشان گرفتار کردند.

۹   با قلّابها او را در قفس نهادندو نزد پادشاه بابل بردند.آنها او را زندانی کردندپس صدای غرّش او دیگر هرگز در کوههای اسرائیل شنیده نخواهد شد.

۱۰   مادر تو چون تاكی در تاکستان بودکه در آب کاشته شده،و به‌خاطر آب فراوان، پر برگ و پر میوه بود.

۱۱   شاخه‌های او نیرومند بودندو رشد کرد و گرز پادشاهان شد.تاک چنان رشد کرد که سر به آسمان می‌کشید.همه دیدند که چه پر برگ و بلندبالا بود،

۱۲   امّا دستهای خشمگینی او را ریشه‌كن کردو بر زمین افکند.باد شرقی میوه‌هایش را خشک کرد و فرو ریختو شاخه‌های نیرومندش خشک گشتند و سوختند.

۱۳   اکنون تاک در بیابان،و در زمین خشک و تشنه کاشته شده است.تنه‌اش آتش گرفته و شاخه‌ها و میوه‌اش را سوزاندهو دیگر شاخهٔ نیرومندی از آن باقی نمانده است،تا گرزی برای دست پادشاهان باشد. این سوگنامه بارها سروده شده است.

۱۴   تنه‌اش آتش گرفته و شاخه‌ها و میوه‌اش را سوزاندهو دیگر شاخهٔ نیرومندی از آن باقی نمانده است،تا گرزی برای دست پادشاهان باشد. این سوگنامه بارها سروده شده است.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))