یوشع


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  

باب ۱۵


۱   زمینی که به خاندانهای طایفهٔ یهودا داده شد، از طرف جنوب به سرحد اَدوم، که دورترین نقطهٔ جنوبی آن صحرای صین بود، می‌رسید.

۲   این سرحد جنوبی از انتهای دریای مرده شروع شده

۳   و به جاده‌ای که به طرف گردنهٔ عکربیم می‌‌رفت، ادامه داشت. از آنجا به بیابان صین و حصرون، در جنوب قادش برنیع و بعد از ادار قرقع دور زده،

۴   تا عصمون ادامه داشته و از آنجا به سوی مرز مصر می‌‌رفت و به دریای مدیترانه ختم می‌شد. این حد جنوبی یهودا بود.

۵   سرحد شرقی آن، در امتداد دریای شور و تا دهانهٔ رود اردن می‌رسید.سرحد شمالی آن از خلیج دریای مرده، که آب رود اردن در آن می‌ریخت شروع شده،

۶   از بیت حجله گذشته، به طرف شمال به دشت اردن و سنگ بوهن می‌‌رفت. بوهن نام پسر رئوبین بود.

۷   از آن نقطه از راه دشت عخور به دبیر و از آنجا به طرف شمال غرب به جلجال، مقابل گردنه اَدومیم و تا جنوب دشت ادامه داشت. و از آنجا تا به چشمه‌های عین شمس و عین روجل می‌رسید.

۸   سپس از درّهٔ هنوم تا به کوه یبوسی یعنی اورشلیم در سمت جنوب و از آنجا به طرف غرب از قلّهٔ کوه مقابل درّه هنوم، در انتهای شمالی دشت رفائیم می‌گذشت.

۹   و از سر کوه به چشمهٔ نفتوح و از آنجا از شهرهای کوه عفرون دور زده تا بعله یعنی قریت یعاریم امتداد داشت.

۱۰   بعد از غرب بعله دور زده، به اَدوم می‌رسید. از امتداد کوه یعاریم یعنی کسالون گذشته، به بیت‌شمس سرازیر می‌شد و به تمنه می‌رسید.

۱۱   از آنجا به تپّه‌ای در شمال عقرون می‌آمد و شکرون را دور زده تا کوه بعله ادامه داشت. از آنجا به یبنئیل و بعد به دریای مدیترانه ختم می‌شد.

۱۲   سرحد غربی آن را ساحل دریای مدیترانه تشکیل می‌‌داد.این بود سرحدّات خاندانهای طایفهٔ یهودا.

۱۳   همان‌طور که خداوند به یوشع امر فرموده بود، یک قسمت از زمین طایفهٔ یهودا را، به کالیب پسر یفنه داد و آن عبارت بود از: حبرون شهری که متعلّق به اربع پدر عناق بود.

۱۴   کالیب سه پسر عناق از خاندان شیشی، اخیمان و تلمی‌ را از آنجا بیرون راند.

۱۵   سپس با ساکنان دبیر جنگید. نام دبیر قبلاً قریت سفر بود.

۱۶   کالیب اعلام کرد و گفت: «هرکسی که به قریت سفر حمله کند و آن را تصرّف نماید من دختر خود، عکسه را به او می‌‌دهم.»

۱۷   عتنئیل، پسر قناز برادر کالیب، آن را تصرّف کرد و کالیب دختر خود را به او داد.

۱۸   وقتی‌که عکسه پیش عتنئیل آمد، عتنئیل او را تشویق کرد که از پدرش، کالیب مزرعه‌ای بخواهد. چون عکسه از الاغ خود پایین آمد، کالیب از او پرسید: «چه می‌خواهی؟» عکسه گفت: «یک هدیه به من بده، زیرا زمینی که به من دادی، خشک و بی‌آب است. پس می‌‌خواهم که چند چشمهٔ آب به من بدهی.» پس کالیب چشمه‌های بالا و پایین را به او داد.

۱۹   سرزمینی که به خاندانهای طایفهٔ یهودا داده شد، شامل این قسمت‌ها بود:

۲۰   شهرهای طایفهٔ یهودا در امتداد سرحدات اَدوم، در سمت جنوب اینها بودند: قبصئیل، عیدر، یاجور،

۲۱   قینه، دیمونه، عدعد،

۲۲   قادش، حاصور، یتنان،

۲۳   زیف، طالم، بعلوت،

۲۴   حاصور حدته، قریوت حصرون یعنی حاصور،

۲۵   آمام، شماع، مولاده،

۲۶   حصرجده، حشمون، بیت فالط،

۲۷   حصرشوعال، بئرشبع، بزیوتیه،

۲۸   بعاله، عَیم، عاصم،

۲۹   التولد، کسیل، حُرما،

۳۰   صقلج، مدمنه، سنسنه،

۳۱   لباوت، سلخیم، عین و رِمون. تماماً بیست و نه شهر با روستاهای آنها.

۳۲   شهرهایی که در دامنهٔ کوه واقع بودند: اشتاول، صرعه، اشنه،

۳۳   زانوح، عین جنیم، تفوح، عینام،

۳۴   یرموت، عدُلام، سوکوه، عزیقه،

۳۵   شعرایم، عدیتایم، جدیره و جدیرتایم. تماماً چهارده شهر با روستاهای آنها.

۳۶   همچنین صنان، حداشاه، مجدل جاد،

۳۷   دلعان، مصفه، یقتئیل،

۳۸   لاخیش، بصقه، عجلون،

۳۹   کبون، لحمان، کتلیش،

۴۰   جدیروت، بیت داجون، نعمه، مقیده. تماماً شانزده شهر با روستاهای آنها.

۴۱   لبنه، عاتر، عاشان،

۴۲   یفتاح، اشنه، نصیب،

۴۳   قعیله، اکزیب و مریشه. جمعاً نه شهر با روستاهای آنها.

۴۴   عقرون با شهرها و روستاهای آن،

۴۵   از عقرون تا دریای مدیترانه و شهرها و روستاهای اطراف اشدود.

۴۶   اشدود، شهرها و روستاهای آن، غزه، شهرها و روستاهای آن تا مرز مصر، تا دریای مدیترانه و سواحل آن.

۴۷   شهرهای کوهستانی شمیر، یتیر، سوکوه،

۴۸   دنه، قریت سنه (یعنی دبیر)،

۴۹   عناب، اشتموه، عانیم،

۵۰   جوشن، حولون و جیلوه. جمعاً یازده شهر با روستاهای اطراف آنها.

۵۱   اراب، دومه، اشعان،

۵۲   یانوم، بیت تفوح، افیقه،

۵۳   حمطه، حبرون و صیعور. جمعاً نه شهر با روستاهای اطراف آنها.

۵۴   معون، کرمل، زیف، یوته،

۵۵   یزرعیل، یقدعام، زانوح،

۵۶   قائن، جبعه و تمنه، جمعاً ده شهر با روستاهای اطراف آنها.

۵۷   حلحول، بیت صور، جدور،

۵۸   معارات، بیت عنوت و التقون. جمعاً شش شهر با روستاهای اطراف آنها.

۵۹   قریت بعل یا قریت یعاریم و ربه، دو شهر با روستاهای اطراف آنها.

۶۰   شهرهای بیایان: دشت اردن، مدیَن، سکاکه،

۶۱   نبشان، شهر نمک و عین جدی. جمعاً شش شهر با روستاهای اطراف آنها.امّا مردم یهودا نتوانستند، یبوسیان را که در اورشلیم زندگی می‌کردند، بیرون برانند؛ بنابراین یبوسیان تا به امروز، با مردم یهودا در اورشلیم هستند.

۶۲   امّا مردم یهودا نتوانستند، یبوسیان را که در اورشلیم زندگی می‌کردند، بیرون برانند؛ بنابراین یبوسیان تا به امروز، با مردم یهودا در اورشلیم هستند.


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))