اول تواريخ


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  

باب ۱


۱   آدم پدر شیث، شیث پدر انوش، انوش پدر قینان، قینان پدر مهللئیل، مهللئیل پدر یارد، یارد پدر خنوخ، خنوخ پدر متوشالح، متوشالح پدر لمک، لمک پدر نوح و نوح پدر سام و حام و یافث بود.

۲   پسران یافث: جومر، ماجوج، مادای، یاوان، توبال، ماشک و تیراس.

۳   پسران جومر: اشکناز، ریفات و تُوجرَمه.

۴   پسران یاوان: الیشه، ترشیش، کِتیم و رودانیم.

۵   پسران حام: کوش، مصر، لیبی و کنعان.

۶   پسران کوش: سبا، حویله، سبته، رعمه، سبتکا و ددان.

۷   کوش همچنین پدر نمرود بود که یکی از قهرمانان روی زمین شد.

۸   پسران مصر: لود، عنامیم، لهابیم، نفتوحیم، فتروسیم، کسلوحیم جدّ فلسطینیان و کفتوریم بود.

۹   کنعان پدر صیدون پسر اول، حِتّیان و قومهای یبوسیان، اموریان، جَرجاشیان، حِویان، عرقیان، سینیان، اروادیان، صماریان و حماتیان بود.

۱۰   پسران سام: عیلام، آشور، ارفکشاد، لود، ارام، پسران ارام: عوص، حول، جاتر و ماشک بود.

۱۱   ارفکشاد پدر شالح و شالح پدر عابر بود.

۱۲   عابر دو پسر داشت. یکی از آنها فالج بود که در دوران زندگی او مردم روی زمین به شعبات مختلف تقسیم شدند و دیگری یقطان نام داشت.

۱۳   -‌یقطان پدر الموداد، شالف، حضرموت، یارح، هدورام، اوزال، دقله، عوبال، ابیمائیل، شبا، اوفیر، حویله و یوباب بود.

۱۴   -‌سلسلهٔ خانوادهٔ سام تا ابرام: ارفکشاد، شالح، عابر، فالج، رعو، سروج، ناحور، تارح و ابرام یعنی ابراهیم.

۱۵   ابراهیم دو پسر داشت به نامهای اسحاق و اسماعیل.

۱۶   نسب نامهٔ آنها به ترتیب زیر می‌باشد: پسران اسماعیل: نبایوت پسر اول، قیدار، اَدَبئیل، مِبسام، مشماع، دومه، مسا، حداد، تیما، یطور، نافیش و قِدمَه.

۱۷   پسران قطوره صیغهٔ ابراهیم: زمران، یُقشان، مدان، مدیان، ایشباک و شوآ را به دنیا آورد. شبا و ددان پسران یقشان بودند.

۱۸   پسران مدیان: عیفا، عیفَر، حنوک، ابیداع و الداعه بودند. ایشان پسران ابراهیم بودند که صیغه‌اش، قطوره به دنیا آورد.

۱۹   اسحاق، فرزند ابراهیم، دو پسر داشت به نامهای عیسو و اسرائیل.

۲۰   پسران عیسو: الیفاز، رعوئیل، یعوش، یعلام و قورح.

۲۱   پسران الیفاز: تیمان، اومار، صفو، جَعتام، قناز، تمناع و عمالیق.

۲۲   پسران رعوئیل: نَحَت، زارح، شمه و مِزّه‌.

۲۳   پسران سعیر: لوطان، شوبال، صبعون، عَنَه، دیشون، ایصر و دیشون.

۲۴   حوری و هومام پسران لوطان بودند و خواهر لوطان تمناع نام داشت.

۲۵   پسران شوبال: علوان، مَنحت، عیبال، شفو و اونام.ایه و عنه پسران صبعون بودند.

۲۶   عنه پدر دیشون و دیشون جدّ خاندانهای حمدان، اشبان، بتران و کران بود.

۲۷   بلهان، زعوان و عقان پسران ایصر، عوص و اران پسران دیشون بودند.

۲۸   این است نامهای پادشاهانی که پیش از آنکه سلطنتی در اسرائیل تشکیل شود، در سرزمین اَدوم حکمرانی می‌کردند: بالع، پسر بعور که در شهر دینهابه سکونت داشت.

۲۹   بعد از آنکه بالع فوت کرد، یوباب پسر زارح از بُصره جانشین او شد.

۳۰   بعد از یوباب، حوشام از سرزمین تیمانی به جای او به سلطنت رسید.

۳۱   پس از وفات حوشام، هَدَاد پسر بَداد که مدیان را در کشور موآب شکست داد، بر تخت سلطنت نشست. پایتخت او شهر عویت بود.

۳۲   وقتی هدد درگذشت، سَمله از شهر مسریقه پادشاه شد.

۳۳   پس از مرگ سمله، شاول از رحوبوت، -شهر کنار رودخانهٔ فرات- جانشین او شد.

۳۴   بعد از وفات شائول بعل حانان، پسر عکبور به جای او بر تخت شاهی نشست.

۳۵   بعد از آنکه بعل حانان مُرد، هدار جانشین او شد. نام شهر او فاعو و نام زنش مهیطبئیل، دختر مطرد و نوهٔ مَی‌ذاهَب بود.

۳۶   بعد از مدّتی هدد هم فوت کرد. قبایل اَدوم عبارت بودند از:تمناع، علوه، یتیت،

۳۷   اهولیبامه، اِیله، فینون،

۳۸   قناز، تیمان، مبصار،مجدیئیل و عیرام.

۳۹   مجدیئیل و عیرام.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))