اول تواريخ


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  

باب ۲۵


۱   داوود و فرماندهان ارتش، گروهی از خاندان آساف، هیمان و یدوتون را برگزیدند تا با نوای چنگ و بربط و سنج نبوّت کنند.

۲   پسران آساف: زکور، یوسف، نتنیا و اَشرَئیله زیر نظر آساف خدمت می‌کردند و ایشان به فرمان پادشاه نبوّت می‌کردند.

۳   پسران یدوتون: جَدَلیا، صری، اشعیا، شمعی، حشبیا و متتیا. این شش نفر تحت رهبری پدر خود، یدوتون با نوای چنگ نبوّت می‌کردند و خداوند را با سرود ستایش و نیایش می‌کردند.

۴   پسران هیمان: بقیا، متنیا، عُزیئیل، شبوئیل، یریموت، حننیا، حنانی، الیاته، جدلتی، روممتی عزر، یُشبقاشه، ملوتی، هوتیر و مَحزِیوت.

۵   ایشان پسران هیمان، رائی پادشاه بودند. خداوند طبق وعده‌ای که فرموده بود به او این افتخار را داد که دارای چهارده پسر و سه دختر شود.

۶   آنها تحت رهبری پدر خود با نواختن سنج، چنگ و بربط مشغول خدمت خداوند در معبد بزرگ بودند. آساف، یدوتون و هیمان زیر نظارت پادشاه کار می‌کردند.

۷   تعداد این افراد و خویشان ایشان که همگی نوازندگان ماهری بودند و برای خداوند سرود می‌خواندند دویست و هشتاد و هشت نفر بود.

۸   پیر و جوان، آموزگار و دانش‌آموز همگی برای وظایف خود قرعه‌کشی کردند.قرعهٔ اول به نام یوسف، از خانوادهٔ آساف افتاد؛ قرعهٔ دوم به‌ نام جدلیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ سوم به‌ نام زکور و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ چهارم به‌ نام یصری و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ پنجم به‌ نام نتنیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ ششم به‌ نام بُقیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ هفتم به‌ نام یشرئیله و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ هشتم به‌ نام اشعیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ نهم به‌ نام متنیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ دهم به‌ نام شمعی و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ یازدهم به‌ نام عزرئیل و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ دوازدهم به‌ نام حشبیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ سیزدهم به‌ نام شوبائیل و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ چهاردهم به‌ نام متتیا و دوازده پسران و برادران او؛قرعهٔ پانزدهم به‌ نام یریموت و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ شانزدهم به‌ نام حننیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ هفدهم به‌ نام یشبقاشه و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ هجدهم به‌ نام حنانی و دوازده پسران و برادران او؛قرعهٔ نوزدهم به‌ نام ملوتی و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ بیستم به‌ نام ایلیاته و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ بیست و یکم به‌ نام هوتیر و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ بیست و دوم به‌ نام جدلتی و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ بیست و سوم به‌ نام مَحزِیوت و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ بیست و چهارم به‌ نام روممتی عزر و دوازده پسران و برادران او.

۹   قرعهٔ اول به نام یوسف، از خانوادهٔ آساف افتاد؛ قرعهٔ دوم به‌ نام جدلیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ سوم به‌ نام زکور و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ چهارم به‌ نام یصری و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ پنجم به‌ نام نتنیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ ششم به‌ نام بُقیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ هفتم به‌ نام یشرئیله و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ هشتم به‌ نام اشعیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ نهم به‌ نام متنیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ دهم به‌ نام شمعی و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ یازدهم به‌ نام عزرئیل و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ دوازدهم به‌ نام حشبیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ سیزدهم به‌ نام شوبائیل و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ چهاردهم به‌ نام متتیا و دوازده پسران و برادران او؛قرعهٔ پانزدهم به‌ نام یریموت و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ شانزدهم به‌ نام حننیا و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ هفدهم به‌ نام یشبقاشه و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ هجدهم به‌ نام حنانی و دوازده پسران و برادران او؛قرعهٔ نوزدهم به‌ نام ملوتی و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ بیستم به‌ نام ایلیاته و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ بیست و یکم به‌ نام هوتیر و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ بیست و دوم به‌ نام جدلتی و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ بیست و سوم به‌ نام مَحزِیوت و دوازده پسران و برادران او؛ قرعهٔ بیست و چهارم به‌ نام روممتی عزر و دوازده پسران و برادران او.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))