ارمييا


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  

باب ۳۱


۱   خداوند می‌گوید: «زمانی می‌آید که من خدای تمام طایفه‌های قوم اسرائیل و آنها قوم من خواهند بود.

۲   در بیابان به کسانی‌که از مرگ گریخته بودند، رحمت خود را نشان دادم. وقتی قوم اسرائیل در آرزوی استراحت و آرامی بودند،

۳   من خود را از دوردستها به آنها آشکار ساختم. ای قوم اسرائیل، من همیشه شما را دوست داشتم و محبّت پایدار من نسبت به شما ادامه خواهد داشت.

۴   یک‌بار دیگر من شما را از نو بنا می‌کنم. یک‌بار دیگر دفهای خود را برخواهید داشت و با شادی خواهید رقصید.

۵   یک‌بار دیگر تاکستان‌های خود بر روی تپّه‌های سامره خواهید داشت و آنها که تاکها را می‌کارند از میوهٔ آن خواهند خورد.

۶   آری، زمانی می‌آید که نگهبانان بر فراز تپّه‌های افرایم فریاد خواهند زد: "بیایید به صهیون برویم، به حضور خداوند، خدای خودمان."»

۷   خداوند می‌گوید:«با شادی برای قوم اسرائیل،مهمترین ملّت دنیا، بسرایید.در ستایش او بسرایید و بگویید،"خداوند قوم خود را نجات داده است،او تمام بازماندگان را آزاد ساخته است."

۸   من آنها را از شمال می‌آورمو از دورترین نقاط جهان جمع می‌کنم.به همراه آنها آدمهای کور و شلو زنان باردار و در حال زایمان خواهند آمد.آنها به صورت یک ملّت بزرگ برمی‌گردند.

۹   قوم من، تحت رهبری من،با گریه و دعا برمی‌گردد.من آنها را در کنار نهرهای آبو در راهی صاف و هموار رهبری خواهم کرد تا لغزش نخورند.من برای اسرائیل مثل یک پدر هستمو افرایم بزرگترین فرزند من است.»

۱۰   خداوند می‌گوید:«ای ملّتها، به من گوش دهیدو پیام مرا به دورترین سواحل اعلام کنید،من قوم خود را پراکنده کردم، امّا اکنون آنها را جمع خواهم کردو مثل شبانی که از گوسفندان خود نگاهداری می‌کند من مواظب آنها خواهم بود.

۱۱   من قوم اسرائیل را آزاد ساختمو آنها را از دست ملّتی زورمند نجات دادم.

۱۲   آنها خواهند آمد و با شادی بر روی کوه صهیون خواهند سراییدو از هدایای من،هدایایی چون غلّه و شراب و روغن زیتونو گلّه و رمه‌، بهره‌مند خواهند شد.آنها مثل باغی خواهند بود با آب فراوان،و تمام احتیاجاتشان برآورده خواهد شد.

۱۳   در آن وقت دختران جوان از شادی خواهند رقصیدو مردان‌-پیر و جوان‌- خوشحال خواهند بود.من به آنها تسلّی خواهم داد و ماتمشان را به شادیو غمشان را به خوشی تبدیل خواهم کرد.

۱۴   من کاهنان را با مقّوی‌ترین غذاها سیر می‌کنمو احتیاجات قوم را خود برخواهم آورد.من، خداوند چنین گفته‌ام. رحمت خداوند بر قوم اسرائیل.»

۱۵   خداوند می‌گوید:«صدایی از رامه به گوش ‌رسید،صدای گریه و ماتم عظیم.راحیل برای فرزندان خویش می‌گرید،آنها از بین رفته‌اندو او تسلّی نمی‌پذیرفت.

۱۶   دیگر گریه نکنو اشکهایت را پاک کن.آنچه برای فرزند خود کردی،بی‌پاداش نخواهد ماند.آنها از سرزمین دشمن برمی‌گردند.

۱۷   به آینده امیدوار باش،فرزندانت به وطن برمی‌گردند.من، خداوند چنین گفته‌ام.

۱۸   «من می‌شنوم که قوم اسرائیل با اندوه می‌گویند،"خداوندا، ما مثل حیوانات غیراهلی بودیم،امّا تو اطاعت را به ما آموختی.ما را به وطن بازگردان،ما حاضریم دوباره به سوی تو،خداوند و خدای خودمان بازگردیم.

۱۹   ما از تو روی ‌گرداندیم،ولی زود پشیمان شدیم.وقتی تو ما را تنبیه کردی،ما سرافکنده و محزون شدیم.به‌خاطر گناهان و خطاهای دوران جوانیمان،شرمنده و رسوا شدیم."

۲۰   ای اسرائیل، تو عزیزترین فرزند من هستی،فرزندی که بیش از همه دوست دارم.هر وقت نام تو را از روی خشم ذکر می‌کنم،با محبّت به تو می‌اندیشم.دل من برای تو می‌سوزدو از روی ترحّم با تو رفتار خواهم کرد.

۲۱   راه را علامت‌گذاری کنید و نشانه‌هایی در آن قرار دهیدتا بتوانید در برگشت راه خود را پیدا کنید.ای قوم اسرائیل بازگردید،به شهرهایی که ترک کردید، بازگردید.

۲۲   ای قوم بی‌وفا، تا کی تردید می‌کنید؟من چیزی تازه و متفاوت به وجود آورده‌ام،که یک زن سرپرستی یک مرد را به عهده بگیرد.»

۲۳   خداوند متعال، خدای اسرائیل می‌گوید: «وقتی من مردم را به سرزمین خودشان بازگردانم، آنها یک‌بار دیگر در یهودا و در شهرهای آن خواهند گفت، "خداوند کوه مقدّس خود یعنی اورشلیم را‌-مکان مقدّسی که خودش در آن زندگی می‌کند‌- برکت دهد."

۲۴   مردم در یهودا و در شهرهای آن زندگی خواهند کرد و زارعین و چوپانان با گلّه‌های خود در اطراف آن خواهند بود.

۲۵   خستگان را نیروی تازه می‌بخشم و به آنها که از گرسنگی ضعیف شده‌اند، غذا خواهم داد.

۲۶   آنگاه مردم خواهند گفت، "من خوابیدم و با نیروی تازه بیدار شدم."

۲۷   «من، خداوند، می‌گویم بزودی زمانی می‌آید که من سرزمین اسرائیل و یهودا را از انسان و حیوان پر خواهم ساخت.

۲۸   به همان نحوی که من آنها را ریشه‌کن کردم، بر زمین افکندم، برانداختم، درهم شکستم و ویران کردم، به همان نحو آنها را دوباره خواهم کاشت و بنا خواهم کرد.

۲۹   وقتی آن روز فرا رسد، دیگر مردم نخواهند گفت:"والدین غوره خوردند،امّا دندانهای فرزندان کند شده است."

۳۰   در عوض هرکس غوره بخورد، دندانهای خودش کُند خواهد شد و هرکس در جزای گناه خود، مرگ را خواهد دید.»

۳۱   خداوند می‌گوید: «زمانی می‌رسد که من پیمانی تازه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا خواهم بست.

۳۲   آن مانند پیمانی نخواهد بود که با اجدادشان، وقتی دست آنها را گرفتم و از مصر نجات دادم، بستم. هر چند من مثل یک شوهر با آنها رفتار کردم، آنها آن پیمان را نگاه نداشتند.

۳۳   پیمان تازه‌ای که با قوم اسرائیل می‌بندم چنین خواهد بود: شریعت خود را در ضمیر آنها قرار می‌دهم و بر قلبشان خواهم نوشت. من خدای آنها و آنها قوم من خواهند بود.

۳۴   دیگر احتیاجی نیست كه آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند: خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا كوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد.»

۳۵   خداوند خورشید را قرار داد تا در روز روشنایی دهدو ماه و ستارگان را تا در شب بدرخشند.او دریا را به تلاطم می‌آورد تا امواج آن خروشان شوند،نام او خداوند متعال است.

۳۶   او وعده می‌دهد تا زمانی که این نظام طبیعت ادامه یابد،قوم اسرائیل هم به عنوان یک ملّت باقی خواهد ماند.

۳۷   اگر روزی بتوان آسمان را اندازه گرفتو در بنیان زمین کاوش کرد،آن وقت، در آن زمان من قوم اسرائیل را،به‌خاطر کارهایشان ترک خواهم کرد.خداوند چنین گفته است.

۳۸   خداوند می‌گوید: «زمانی می‌آید که اورشلیم به عنوان شهر من از بُرج حننئیل در غرب، تا دروازهٔ زاویه

۳۹   و محدودهٔ شهر از آنجا به طرف غرب تا تپّهٔ جارب و تا اطراف جوعت امتداد خواهد داشت.تمام آن وادی که مردگان را در آن دفن می‌کنند و جایی که زباله‌ها را می‌ریزند و تمام مزارع بالای وادی قدرون تا دروازهٔ اسب در شرق، تمام اینها برای من مقدّس خواهد بود. این شهر دیگر هرگز خراب و ویران نخواهد شد.»

۴۰   تمام آن وادی که مردگان را در آن دفن می‌کنند و جایی که زباله‌ها را می‌ریزند و تمام مزارع بالای وادی قدرون تا دروازهٔ اسب در شرق، تمام اینها برای من مقدّس خواهد بود. این شهر دیگر هرگز خراب و ویران نخواهد شد.»


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))