اشعيا


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  

باب ۵۰


۱   خداوند می‌گوید:«آیا می‌پندارید همان‌طور که مردی زنش را طلاق می‌دهد،من قوم خود را از خودم دور ساختم؟پس طلاقنامه کجاست؟آیا فکر می‌کنید من شما را به عنوان اسیر فروختم؟مانند مردی که فرزندان خودش را به اسارت بفروشد؟نه، تو به‌خاطر گناهانت به اسارت افتادی؛و به‌خاطر جنایتهایی که مرتکب شدی، تبعید گشتی.

۲   «چرا قوم من، وقتی برای نجات آنها اقدام کردم،در پاسخ غفلت ورزیدند؟چرا وقتی آنها را خواندم، آنها جوابی ندادند؟آیا آن‌قدر ضعیف هستم که دیگر نمی‌توانم آنها را نجات دهم؟من می‌توانم فرمان دهم دریا خشک شودو نهرهای آب به بیابان مبدّل شوندو تا ماهیان آنها از بی‌آبی بمیرند.

۳   من می‌توانم آسمان را چنان تیره کنم،که گویی برای مرده‌ای سوگوار است.»

۴   خداوند قادر به من آموخته است چه بگویم،تا بتوانم خستگان را توانایی بخشم.هر صبحگاه مرا مشتاق می‌سازدتا به تعالیم او گوش دهم.

۵   خداوند به من فهم عطا کرده است.من سرکشی ننموده‌ام،و به او پشت نکرده‌ام.

۶   پشتم را برای آنهایی که مرا با شلاّق می‌زدند، برهنه نمودم،و وقتی به من ناسزا می‌گفتند،ریش‌های مرا می‌کندند،و به من آب دهان می‌انداختند، اعتراضی نکردم.

۷   ناسزاهای آنها مرا ناراحت نمی‌کند،چون خدای قادر مطلق به من کمک می‌کند.من آمادهٔ تحمّل آنها هستم،و می‌دانم که شرمنده نخواهم شد،

۸   چون خدا نزدیک استو او بی‌گناهی مرا ثابت می‌کند.آیا کسی جرأت دارد مرا به جرمی متّهم کند؟بیایید به دادگاه برویم،بگذارید او اتّهامات خود را ارائه دهد!

۹   خداوند قادر خودش از من دفاع می‌کند،دیگر چه کسی می‌تواند مرا متّهم سازد؟مدّعیان من مثل پارچهٔ بید خورده،از بین خواهند رفت.

۱۰   ای تمام خداترسانو کسانی‌که گفتار بندهٔ او را اطاعت می‌کنید،راهی که شما می‌روید ممکن است تاریک باشد،امّا به خداوند توکّل نمایید،و به خدای خود اعتماد کنید.تمام شما که برای از بین بردن دیگران آتش می‌افروزید،خودتان در آن آتش نابود خواهید شد.خداوند خودش چنین خواهد کردو شما گرفتار سرنوشت دردناکی خواهید شد.

۱۱   تمام شما که برای از بین بردن دیگران آتش می‌افروزید،خودتان در آن آتش نابود خواهید شد.خداوند خودش چنین خواهد کردو شما گرفتار سرنوشت دردناکی خواهید شد.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))