مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۱۰


۱   خداوندا، چرا دور ایستاده‌ای؟چرا هنگامی‌که ما در سختی هستیم خود را پنهان می‌کنی؟

۲   شریران متکبّرند و بر فقیران ستم می‌کنند،آنان را در دامهای خودشان گرفتار کن.

۳   شریران به مقاصد شریرانهٔ خود افتخار کرده،طمعکاران را می‌ستایند و خداوند را انکار می‌کنند.

۴   شریران در غرور خود به خداوند توجّه ندارند،و در فکر ایشان، خدا جایی ندارد!

۵   مرد شریر در همه‌چیز موفّق است،او دشمنان خود را به هیچ می‌شماردو نمی‌تواند داوری خدا را بفهمد.

۶   در دل خود می‌گوید: «هرگز نخواهم افتاد،هرگز مشکلی نخواهم داشت.»

۷   سخنانش سراسر دروغ، نفرین و تهدید استو شرارت و گناه از زبانش جاری است.

۸   در روستاها برای کشتن مردم بی‌گناه کمین می‌کند،و مراقب است تا اشخاص بیچاره را گرفتار سازد.

۹   مانند شیر در مخفیگاه خود کمین می‌کندو در انتظار مردم درمانده استتا آنها را به دام اندازد.

۱۰   مردم بیچاره در مقابل آنان تعظیم می‌کنندو اسیر قدرت آنان می‌گردند.

۱۱   مرد شریر در دل خود می‌گوید:«خدا فراموش کرده و روی خود را برگردانیده است.»

۱۲   ای خداوند، ای خدای من، برخیز و شریران را مجازات کن،بیچارگان را فراموش مکن.

۱۳   چگونه شریر می‌تواند به خدا اهانت کندو به خود بگوید که خدا مرا مجازات نخواهد کرد؟

۱۴   امّا تو ای خداوند، غم و مصیبت مردم را می‌بینی،تو همیشه برای کمک به درماندگان آماده‌ای،و توکّل آنان به توست،تو مددکار یتیمان هستی.

۱۵   بازوی مردم شریر و بدکار را بشکنو آنها را به‌خاطر خطاهایشان مجازات کنتا شرارتشان از بین برود.

۱۶   خداوند تا به ابد پادشاه است.کسانی‌که خدایان دیگر را پرستش می‌کنند،از زمین وی رانده خواهند شد.

۱۷   ای خداوند، تو دعای فروتنان را می‌شنوی.دل آنان را قوی می‌گردانی و به فریاد و زاری آنان گوش می‌دهی.تو گریهٔ یتیمان و ستمدیدگان را می‌شنوی،تو به نفع آنان داوری خواهی کرد.

۱۸   تو گریهٔ یتیمان و ستمدیدگان را می‌شنوی،تو به نفع آنان داوری خواهی کرد.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))