مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۳۷


۱   به‌خاطر مردم شریر خود را ناراحت نکن،و بر آنها حسادت مکن.

۲   آنها بزودی مانند علف پژمرده و خشک می‌شوندو از بین می‌روند.

۳   بر خداوند توکّل نما و نیكویی کنتا در زمین در امنیّت زندگی کنی.

۴   شادمانی خود را در خداوند جستجو کنو او خواهش دلت را برآورده خواهد ساخت.

۵   خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن.او تو را کمک خواهد کرد.

۶   او بی‌گناهی تو را مانند روز روشن، آشکار خواهد نمود.

۷   در حضور خداوند ساکت باشو با صبر منتظر کار او باش.نگران کسانی‌که با حیله‌گری در زندگی موفّق می‌شوند، نباش.

۸   از خشم و غضب دوری کنتا به گناه گرفتار نگردی.

۹   مردم شریر از بین می‌روند،امّا کسانی‌که به خداوند توکّل می‌کنند وارث زمین خواهند شد.

۱۰   شریران خیلی زود نابود خواهند شد،و چون به دنبال آنها بگردی، ایشان را نخواهی یافت.

۱۱   امّا فروتنان مالک زمین می‌شوندو از برکات آن بهره‌مند خواهند گردید.

۱۲   شریر برای نیكوکار دسیسه می‌چیندو با نفرت بر او خیره می‌شود.

۱۳   امّا خداوند به مرد شریر می‌‌خندد،چون می‌‌‌بیند که روز نابودی او فرا می‌رسد.

۱۴   شریران شمشیر به دست گرفته،تیر و کمان خود را آماده کرده‌اند تا فقیران و نیازمندان را بکشندو نیکوکاران را هلاک سازند.

۱۵   امّا شمشیر آنها به قلب خودشان فرو می‌رودو کمانشان خرد می‌شود.

۱۶   دارایی اندک شخص درستکار، بهتر استاز ثروت سرشار اشخاص شریر.

۱۷   زیرا خداوند بازوی شریران را می‌شکندو نیكوکاران را سرفراز می‌سازد.

۱۸   خداوند از کسانی‌که مطیع او هستند،مراقبت می‌کند. آنها را وارث زمین می‌سازد.

۱۹   در روزهای سختی از آنها نگه‌داری می‌کندو در زمان قحطی، خوراک فراوان به آنها می‌دهد.

۲۰   امّا مردم شریر هلاک می‌شوند.دشمنان خداوند مانند گُلهای صحرایی بزودی پژمرده می‌گردندو مثل دود در هوا محو می‌شوند.

۲۱   شریر قرض می‌گیرد، ولی پس نمی‌دهد.امّا شخص نیکوکار سخاوتمند و بخشنده است.

۲۲   آنهایی را که خداوند برکت داده است، وارث زمین خواهند شد،لیکن کسانی را که لعنت کرده است، از بین خواهند رفت.

۲۳   خداوند از آنانی که رضایت دارد، حمایت می‌کندو آنان را به راهی که باید بروند، هدایت می‌نماید.

۲۴   اگر بلغزند نخواهند افتاد،زیرا خداوند دست آنها را می‌گیرد.

۲۵   از جوانی تا به امروز که پیر شده‌ام، به یاد ندارم که خداوند درستکاران را فراموش کرده باشد،و یا فرزندان آنها دست به گدایی دراز کرده باشند.

۲۶   او پیوسته با سخاوت می‌بخشد و به دیگران قرض می‌دهد،و فرزندان ایشان متبارک خواهند بود.

۲۷   از بدی بپرهیز و نیکی را دنبال کنتا پایدار گردی،

۲۸   زیرا خداوند راستی را دوست می‌داردو وفادارن خود را از یاد نمی‌برد.او آنان را همیشه حمایت می‌کند،امّا فرزندان شریران نابود خواهند شد.

۲۹   مردم صالح وارث زمین خواهند شدو همیشه در آنجا زندگی خواهند كرد.

۳۰   گفتار شخص نیکو حکیمانه استو او همیشه از روی انصاف سخن می‌گوید.

۳۱   او دستورات خدای خود را در دلش حفظ می‌کند،بنابراین هرگز لغزش نمی‌خورد.

۳۲   شریر در پی فرصت استتا شخص نیکو را از بین ببرد،

۳۳   امّا خداوند او را به دست دشمن رها نخواهد كردو نخواهد گذاشت که در محاکمه محکوم شود.

۳۴   بر خداوند امیدوار باش و اوامر او را اطاعت نما.او تو را مالک زمین خواهد ساخت و سرفراز خواهد كردو تو نابودی شریران را خواهی دید.

۳۵   مرد شریری را می‌‌شناختم که بسیار ظالم بود؛و مانند درخت سرو لبنان به هر سو چنگ انداخته بود.

۳۶   امّا بعد از مدّتی وقتی از آنجا می‌گذشتم او را ندیدمو هرقدر جستجو کردم، او را نیافتم.

۳۷   شخص نیکو و درستکار را ملاحظه نما،او عاقبتِ نیک و آسوده‌ای دارد.

۳۸   امّا شریر بکلّی نابود می‌شودو نسلش از بین خواهد رفت.

۳۹   خداوند اشخاص نیکو را نجات می‌بخشدو در هنگام مشکلات، پناهگاه آنان می‌باشد.خداوند آنها را کمک می‌کندو از شرّ شریران رهایی می‌دهد،زیرا به او پناه می‌آورند.

۴۰   خداوند آنها را کمک می‌کندو از شرّ شریران رهایی می‌دهد،زیرا به او پناه می‌آورند.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))