مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۸۸


۱   ای خداوند، خدای من، ای نجات‌دهندهٔ من، تمام روز نزد تو دعا می‌کنمو شب هنگام به درگاهت ناله می‌کنم.

۲   دعای مرا بشنوو به نالهٔ من توجّه نما.

۳   مشکلات زیادی بر من هجوم آوردهو جانم را به لب رسانده‌اند.

۴   تمامی قوتّم از بین رفتهو مانند کسانی شده‌ام که در انتظار مرگ هستند.

۵   مانند مردگان، فراموش شده‌امو مانند یکی از کشته شدگانی هستم که در قبر گذاشته باشند؛کسانی‌که ایشان را فراموش کرده‌ایو از الطاف تو محرومند.

۶   مرا در ته گورو در تاریکی مطلق رها کردی.

۷   خشم تو بر من قرار گرفتهو امواج غضب تو مرا احاطه کرده‌اند.

۸   آشنایانم را از من جدا کردیو مرا مورد تنفّر آنان قرار داده‌ای.آن‌چنان گرفتار شده‌ام که راه گریزی ندارم.

۹   چشمانم از غصّه تار گردیده‌اند.خداوندا، هر روز نزد تو دعا می‌کنمو دست نیاز به درگاه تو بلند می‌کنم.

۱۰   آیا برای مردگان معجزه می‌کنی؟آیا مردگان برخاسته، تو را ستایش خواهند نمود؟

۱۱   آیا در قبر گفت‌وگویی از محبّت پایدارو وفاداری تو هست؟

۱۲   آیا معجزات تو در آن مکان تاریک دیده می‌شود؟و یا نیكویی تو در دیار خاموش بیان می‌گردد؟

۱۳   خداوندا، هر روز صبح به درگاه تو دعا می‌کنمو از پیشگاه تو یاری می‌طلبم.

۱۴   خداوندا، چرا مرا از خود می‌رانی؟چرا روی خود را از من پنهان می‌کنی؟

۱۵   از زمان کودکی خود رنج کشیده و به مرگ نزدیک شده‌ام،از ترس تنبیه تو در عذاب هستم.

۱۶   آتش خشم تو مرا از پا انداخته استو از ترس حملات تو نابود گردیده‌ام.

۱۷   آنها مانند توفانهر روز مرا از هر طرف احاطه کرده‌اند.تو حتّی دوستان نزدیک مرا از من جدا کردهو تاریکی را مونس من ساخته‌ای.

۱۸   تو حتّی دوستان نزدیک مرا از من جدا کردهو تاریکی را مونس من ساخته‌ای.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))