مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۲۴


۱   زمین و هرچه در آن است از آن خداوند است.جهان و همهٔ موجودات آن به او تعلّق دارد.

۲   او اساس آن را بر دریاها قرار دادو آن را بر رودخانه‌ها بنا کرد.

۳   چه کسی می‌تواند به بالای کوه خداوند برودو به درگاه مقدّس او داخل شود؟

۴   کسی‌که كردار و پندارش پاک باشد.کسی‌که بت‌پرستی نمی‌کندو قسم دروغ نمی‌خورد.

۵   خداوند آنان را برکت می‌دهد و نجات می‌بخشد،و خدا آنان را بی‌گناه محسوب خواهد نمود.

۶   ایشان طالب خداو مشتاق دیدار خدای یعقوب می‌باشند.

۷   ای دروازه‌هاو ای درهای قدیمی باز شویدتا پادشاه جلال داخل شود.

۸   این پادشاه جلال کیست؟او خداوند قادر متعال است!که در جنگها شکست نمی‌خورد.

۹   ای دروازه‌ها به کنار بروید،و ای درهای کهن باز شوید.تا پادشاه جلال داخل شود.این پادشاه جلال کیست؟او خداوند متعال است! او خداوند شکست ناپذیر است!

۱۰   این پادشاه جلال کیست؟او خداوند متعال است! او خداوند شکست ناپذیر است!


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))