مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۳۵


۱   ای خداوند، با دشمنان من دشمنی کنو با کسانی‌که با من می‌جنگند، بجنگ.

۲   زره به تن کن و سپرت را بردارو به کمک من بیا.

۳   شمشیر و گُرزت را بگیرو به مقابلهٔ دشمنان برو.قول بده که مرا نجات خواهی داد.

۴   آنانی که قصد کشتن من را دارند،شرمنده و رسوا ساز؛و کسانی را که بدخواه من می‌باشندبه عقب بران و خجل گردان.

۵   مانند کاه در برابر باد پراکنده گردندو فرشتهٔ خداوند آنها را برانَد.

۶   هنگامی‌که فرشتهٔ خداوند آنان را تعقیب می‌کند،راهشان تاریک و لغزنده گردد.

۷   بی‌دلیل برای من دام گسترده‌اندو بی‌سبب در راه من چاه کنده‌اند.

۸   بلای ناگهانی بر سرشان فرود آیدو به دامی که برای من گسترده‌اندخودشان گرفتار و هلاک گردند.

۹   آنگاه به‌خاطر کارهای خداوند شادمان می‌گردم،زیرا او مرا نجات داده است،

۱۰   از صمیم دل خواهم گفت:«خداوندا، هیچ‌کس مانند تو نیست.ضعیفان را از دست زورمندانو بینوایان را از دست تاراجگران رهایی می‌بخشی.»

۱۱   شاهدان بداندیش علیه من برخاستهو مرا به کاری که از آن خبر ندارم متّهم می‌سازند.

۱۲   نیکی مرا با بدی جبران می‌کنندو من ناامید می‌شوم.

۱۳   امّا وقتی آنها بیمار بودندمن لباس ماتم به تن کرده، روزه گرفتم.با گردن خمیده دعا نمودم.

۱۴   مانند کسی‌که برای یک دوست یا برادر خود غصّه می‌خورد،یا مانند کسی‌که در سوگ مادر خود ماتم می‌گیرد،برای ایشان ماتم گرفتم.

۱۵   امّا وقتی‌که من در مشکلی گرفتار شدم،آنان همگی خوشحال بودند، به دور من جمع شدند تا مرا مسخره کنند،و حتّی کسانی‌که نمی‌شناختم،از بدرفتاری با من دست برنداشتند.

۱۶   با بی‌شرمی بسیار مسخره‌‌ام کردندو با نفرت بر من خیره شدند.

۱۷   ای خداوند، تا به کی فقط نظاره‌گر خواهی بود؟مرا از حملهٔ آنان رهایی بدهمرا از چنگال این شیرهای درّنده نجات بده.

۱۸   آنگاه در برابر انبوه مردم تو را ستایش خواهم نمودو در مقابل جماعت تو را سپاس خواهم گفت.

۱۹   نگذار آنهایی که بی‌جهت با من دشمنی می‌کنند،با خوشحالی مرا مسخره کنند،و آنانی که بی‌سبب به من کینه می‌ورزند،مرا تحقیر نمایند.

۲۰   آنها رفتاری دوستانه ندارند،بلکه برضد کسانی‌که صلح دوست هستند، تهمت می‌زنند.

۲۱   آنها مرا متّهم ساخته می‌گویند:«ما با چشمان خود کارهای تو را دیدیم.»

۲۲   امّا تو ای خداوند، از همه‌چیز آگاهی،پس خاموش منشین و مرا ترک مکن.

۲۳   ای خداوند و ای خدای من، برخیزو از من دفاع کن و به داد من برس.

۲۴   خداوندا تو عادل هستی، پس بی‌گناهی مرا ثابت کن،مگذار دشمنانم به‌خاطر من شادی کنند.

۲۵   مگذار که آنها در دل خود بگویند:«ما به منظور خود رسیدیم.» و یا بگویند: «ما او را شکست دادیم.»

۲۶   آنهایی که از ناکامی من خوشحال می‌شوند،شرمنده و خجل گردندو کسانی‌که خود را از من برتر می‌‌داند و فخر می‌کنند،سرافکنده و رسوا شوند.

۲۷   کسانی‌که خواهان بی‌گناهی من هستندفریاد شادی برآورند و پیوسته بگویند:«خداوند بزرگ است!و خواهان موفّقیّت خادم خود می‌باشد.»آنگاه عدالت تو را بیان خواهم کردو تمام روز تو را سپاس خواهم خواند.

۲۸   آنگاه عدالت تو را بیان خواهم کردو تمام روز تو را سپاس خواهم خواند.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))