مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۱۱۲


۱   خداوند را سپاس باد!خوشا به حال کسی‌که از خداوند می‌ترسدو احکام او را با رغبت بجا می‌آورد.

۲   فرزندان او نیرومند می‌شوندو نسل او برکت خواهد یافت.

۳   خانواده‌اش ثروتمند خواهد شدو او تا به ابد کامیاب خواهد بود.

۴   تاریکی برای آنانی که نیکوکار، بخشنده و عادل هستند،روشنایی خواهد گردید.

۵   کسی‌که دلسوز و قرض‌دهنده باشدو کارهای خود را از روی عدل و انصاف انجام دهد، سعادتمند خواهد شد.

۶   شخص نیکو هرگز ناکام نخواهد شدو نام او همیشه به نیکی یاد خواهد شد.

۷   از خبر بد نخواهد ترسید، زیرا ایمان او قوی استو به خداوند اعتماد دارد.

۸   دل او استوار است و نخواهد ترسیدو شکست دشمنانش را خواهد دید.

۹   او با سخاوت به نیازمندان می‌بخشد.و خیرخواهی او تا ابد باقی می‌ماندو همیشه سربلند و با عزّت خواهد بود.شخص شریر این را می‌‌‌بیند و خشمگین می‌شود،حرص می‌خورد،و امیدش برای همیشه از بین می‌رود.

۱۰   شخص شریر این را می‌‌‌بیند و خشمگین می‌شود،حرص می‌خورد،و امیدش برای همیشه از بین می‌رود.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))