مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۸۰


۱   ای شبان اسرائیل به ما گوش بده.ای که طایفهٔ یوسف را همانند گلّهٔ گوسفند راهنمایی می‌کنیو بر بالای فرشتگان نگهبان جلوس نموده‌ای، تجلّی فرما.

۲   قدرت خود را بر طایفه‌های افرایم،بنیامین و منسی نمایان سازو ما را نجات بده.

۳   خدایا، ما را بازآور.بر ما رحم فرما و ما را نجات بده.

۴   ای خداوند متعال، تا به کی بر قوم خود غضبناک خواهی بودو دعای ما را مستجاب نخواهی کرد؟

۵   غم و غصّه را خوراک ما ساختیو جام ما را از اشک لبریز گرداندی.

۶   سرزمین ما را میدان تاخت و تاز همسایگان ما کردیو دشمنان ما، ما را مسخره می‌کنند.

۷   ای خدای متعال، ما را به پیشگاه خود بازآور.بر ما رحم فرما و ما را نجات بده.

۸   تو ما را مانند درخت مو از مصر بیرون آوردیو در سرزمین کنعان نشاندی و مردمی را که در آن سرزمین بودند، از آنجا بیرون راندی.

۹   آنجا را پاک کردیو قوم تو در آنجا ریشه دوانیده، سراسر آن سرزمین را پُر ساختند.

۱۰   کوهها را با سایهٔ خود پوشاندندو با شاخه‏‌های خویش درختان سرو را دربر گرفتند.

۱۱   شاخه‏‌های خود را تا سواحل دریای مدیترانه از یک سوو تا رود فرات از سوی دیگر گستردند.

۱۲   پس چرا دیوارهای آن را فرو ریختی،تا هر رهگذری میوه‌های آن را بچیند؟

۱۳   گرازها آن را پایمال کنندو حیوانات وحشی آن را بخورند.

۱۴   ای خدای لشکرها، به سوی ما بازگرد،از آسمان نگاه کن و ببین،و بر این درخت مو توجّه فرما.

۱۵   بیا و این تاکی را که خودت نشاندی، حفظ کن،این تاکی که آن را تنومند نمودی.

۱۶   دشمنان ما، آن را آتش زدند و ویران کردند،پس آنها را به غضب خود گرفتار کن و از بین ببر.

۱۷   امّا از قومی که خودت برگزیده‌ای و قدرت بخشیده‌ایحمایت کن و محافظت فرما.

۱۸   ما هرگز دوباره از تو روی بر نمی‌تابیم،ما را زنده نگه‌دار و ما تو را ستایش خواهیم كرد.ای خدای متعال، ما را به پیشگاه خود بازآور.بر ما رحم فرما و ما را نجات بده.

۱۹   ای خدای متعال، ما را به پیشگاه خود بازآور.بر ما رحم فرما و ما را نجات بده.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))