مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۱۳۶


۱   خدا را شکر کنید، زیرا که نیکوست؛و محبّت پایدار او ابدی است.

۲   خدای خدایان را شکر کنید؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۳   خداوند جهانیان را شکر کنید؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۴   او را به‌خاطر معجزاتی که انجام می‌دهد شکر کنید؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۵   او را که با حکمت خود آسمانها را آفرید؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۶   او را که زمین را بر روی آبهای عمیق بنا کرد؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۷   او اجسام نورانی را آفرید؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۸   خورشید را سلطان روز ساخت؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۹   ماه و ستارگان را فرمانروای شب گردانید؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۱۰   او نخستزادگان مصریان را کشت؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۱۱   او قوم ‌اسرائیل را از مصر بیرون آورد؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۱۲   با دست قوی و بازوی قدرتمندش؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۱۳   او دریای سرخ را شكافت؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۱۴   و بنی‌اسرائیل را از میانش عبور داد؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۱۵   فرعون و لشکر او را در آب غرق کرد؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۱۶   قوم خود را در بیایان رهبری نمود؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۱۷   پادشاهان مقتدر را از بین برد؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۱۸   پادشاهان معروف را به قتل رسانید؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۱۹   سیحون، پادشاه اموریان را کشت؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۲۰   عوج، پادشاه باشان را از بین برد؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۲۱   او سرزمین آنها را به قوم خود داد؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۲۲   او آنها را به اسرائیل، خادم خود داد؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۲۳   ما را در زمان پریشانی به یاد آورد؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۲۴   ما را از دست دشمنان رهایی بخشید؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۲۵   او همهٔ انسانها را روزی می‌دهد؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.خدای آسمان را شکر کنید؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.

۲۶   خدای آسمان را شکر کنید؛زیرا محبّت پایدار او ابدی است.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))