مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۱۳۲


۱   خداوندا، داوود و زحمتهایی را که متحمّل شدفراموش مکن.

۲   به یادآور که قسم خوردو برای تو ای خدای یعقوب نذر کرد:

۳   «من تا خانه‌ای برای خداوند بنا نکنم،به خانهٔ خود نخواهم رفتو استراحت نخواهم كردو نخواهم خوابید.»

۴   در بیت‌لحم، از وجود صندوق پیمان باخبر شدیمو در شهر یعاریم آن را یافتیم.

۵   بیایید به خانهٔ خداوند برویمو در برابر تختش او را پرستش کنیم.

۶   خداوندا، با صندوق پیمان که نشانهٔ قدرت توستبه معبد بزرگ خود بیاو برای همیشه در آنجا ساکن شو.

۷   کاهنانت لباس عدالت بپوشندو مؤمنین تو با شادی برایت سرود بخوانند!

۸   به‌خاطر بنده‌ات داوود،روی خود را از پادشاه برگزیده‌ات بر مگردان.

۹   تو به داوود وعده دادیو از وعدهٔ خود بر نمی‌گردی:«یکی از فرزندان او را پادشاه می‌سازم.و او بعد از تو سلطنت خواهد کرد

۱۰   اگر فرزندان تو نیز به پیمانو احکام من وفادار بمانند،فرزندان آنها نیز تا به ابد بر تخت سلطنت تو خواهند نشست.»

۱۱   خداوند صهیون رابرای سکونت خود برگزید

۱۲   و فرمود: «در اینجا برای همیشه سکونت خواهم کردزیرا چنین اراده نموده‌ام.

۱۳   تمام احتیاجات صهیون را به فراوانی برآورده خواهم ساختو بینوایان آن را با غذا سیر خواهم كرد.

۱۴   کاهنانش را لباس رستگاری خواهم پوشانیدو مؤمنیش با شادی سرود خواهند خواند.

۱۵   در اینجا، داوود را به قدرت خواهم رسانیدو چراغی برای برگزیدهٔ خود روشن خواهم کرد.دشمنانش را با لباس خجالت خواهم پوشانید،امّا سلطنت او کامیاب و شکوفا خواهد شد.»

۱۶   دشمنانش را با لباس خجالت خواهم پوشانید،امّا سلطنت او کامیاب و شکوفا خواهد شد.»


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))