مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۱۶


۱   خدایا، مرا محافظت فرما، زیرا به تو پناه آورده‌ام.

۲   به خداوند گفتم: «تو خداوند من هستی،و هر چیز نیكویی که دارم، از توست.»

۳   ایمانداران این سرزمین، اشخاص نجیبی هستندو دلخوشی من به ایشان است.

۴   آنهایی که پیرو خدایان دیگر هستند،غم و اندوهشان زیاد می‌شود.در مراسم قربانی‌های آنها شرکت نمی‌کنمو نام آنها را ذکر هم نخواهم کرد.

۵   خداوندا، تو همه‌چیز من هستیو آنچه را که نیاز دارم، به من عطا کرده‌ای.آیندهٔ من در دست توست.

۶   آنچه را که نصیب من کرده‌ایبسیار عالی و نیکوست.

۷   خداوند را شکر می‌کنم، زیرا که مرا راهنمایی می‌کند.شبانگاه نیز وجدانم به من هشدار می‌دهد.

۸   هرگز خدا را فراموش نمی‌کنم،او همیشه نزد من است، هیچ چیز نمی‌تواند مرا بلغزاند.

۹   بنابراین سپاسگزار و شادمان هستمو احساس امنیّت کامل می‌کنم.

۱۰   زیرا تو مرا از قدرت مرگ رهایی می‌رهانی.من با وفاداری تو را خدمت کرده‌امو تو جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد.تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد.حضور تو، مرا از خوشی لبریز می‌کندو به من شادی ابدی می‌بخشد.

۱۱   تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد.حضور تو، مرا از خوشی لبریز می‌کندو به من شادی ابدی می‌بخشد.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))