مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۴۶


۱   خدا پناهگاه و قوّت ماست،مددکاری که هنگام سختی فوراً به فریاد ما می‌رسد.

۲   بنابراین نخواهیم ترسید، اگر چه زمین بلرزدو کوهها به عمق اقیانوسها فرو روند،

۳   یا دریاها بخروشند و کف برآورندو کوهها به لرزه درآیند.

۴   نهری است که جویهای آن شهر خدا را شادمان می‌سازد،و به خانهٔ مقدّس او طراوت می‌بخشد.

۵   چون خدا در این شهر ساکن است،پس هرگز ویران نخواهد شد، هر بامداد به کمک آن خواهد آمد.

۶   ملّتها هیاهو می‌کنند و دولتها متزلزل می‌شوند،امّا وقتی خدا حرف می‌زند، زمین ذوب می‌گردد.

۷   خداوند متعال با ماست،خدای یعقوب پناه ماست.

۸   بیایید و عجایب خداوند را مشاهده کنید،و كارهای عظیمی را كه در دنیا انجام داده است، ببینید.

۹   او جنگها را در سراسر جهان خاتمه می‌دهد.کمانها را می‌شکند، نیزه‌ها را خُرد می‌کند،و سپرها را در آتش می‌اندازد.

۱۰   از جنگ دست بکشید و بدانید که من خدا هستم،و در سراسر جهانو در بین تمام مردمان متعال می‌باشم.خداوند متعال با ماستو خدای یعقوب پناه ماست.

۱۱   خداوند متعال با ماستو خدای یعقوب پناه ماست.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))