مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۷۲


۱   خدایا، به پادشاه بیاموز که با انصاف تو داوری نمایدو انصاف خود را به او عطا فرما،

۲   تا بر قوم تو با عدالت و انصاف حکومت کندو مظلومان را با انصاف دادرسی نماید.

۳   آنگاه در سراسر مملکت،کامیابی و عدالت به بار خواهد آمد.

۴   تا فقیران با انصاف داوری شوندو حاجت نیازمندان برآورده گرددو ظالمان نابود گردند.

۵   باشد که قوم تو تا زمانی که آفتاب می‌درخشدو ماه در آسمان است پیوسته تو را پرستش نمایند.

۶   پادشاه مانند بارانی باشد که بر مزارع می‌باردو همچون رگباری که زمین را سیراب می‌کند.

۷   در دوران او عدالت و راستی رشد و نمو کندو صلح و کامیابی تا ماه در آسمان باقی است، برقرار باشد.

۸   دامنهٔ فرمانروایی او از دریا تا دریاو از رود فرات تا دورترین نقطهٔ جهان باشد.

۹   دشمنانش در برابر او زانو زنندو در مقابل او به خاک بیفتند.

۱۰   پادشاهان اسپانیا و جزایرو همهٔ سلاطین شبا و سبا برای او هدایا بیاورند.

۱۱   تمام پادشاهان در حضور او تعظیم نمایندو همهٔ ملّتها او را خدمت کنند.

۱۲   وقتی نیازمندان تقاضا کنند، آنها را کمک می‌کندو مسکینانی را که بی‌کس‌اند، یاری می‌نماید.

۱۳   بر ضعیفان و نیازمندان رحم می‌کندو آنها را نجات خواهد داد.

۱۴   آنها را از ظلم ظالم و از شر بدخواهان می‌رهاند،زیرا زندگی آنها در نظرش گرانبهاست.

۱۵   عمر پادشاه دراز باد!طلای شبا نصیب او گردد.دعای خیر بدرقهٔ راهش،و برکات خدا شامل حالش باد.

۱۶   باشد که بذر فراوان بر زمین باشد؛باشد که کوهها از محصول پوشانیده شوند،و مانند لبنان سرشار از میوه شوند،همان‌طور که چمنها پُر از علف و سبزه هستند،شهرهایش پُر از جمعیّت باشند.

۱۷   نام او تا ابد پایندهو شهرتش همچون آفتاب برقرار باد.همهٔ مردم از او برکت ببینندو او را متبارک خوانند.

۱۸   متبارک باد خداوند، خدای اسرائیل!او یگانه خدایی است که کارهای شگفت‌انگیز انجام می‌دهد.

۱۹   نام مجید او تا ابد متبارک باد.شکوه و جلال او سراسر جهان را فرا گیرد.آمین! آمین!پایان دعاهای داوود، پسر یَسی.

۲۰   پایان دعاهای داوود، پسر یَسی.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))