مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۱۴۸


۱   خداوند را سپاس باد!خداوند را از آسمانهاو از عرش اعلی ستایش کنید.

۲   ای فرشتگان اوو ای لشکرهای آسمانی او را ستایش کنید.

۳   ای آفتاب و ای مهتاب،و ای ستارگان درخشان، او را ستایش کنید.

۴   ای آسمانها و ای آبهای بالای آسمان،او را ستایش کنید.

۵   همهٔ اینها خداوند را ستایش کنند،زیرا که به فرمان او آفریده شدند.

۶   او همهٔ آنها را تا به ابد استوار ساختو هرگز تغییر نخواهند کرد.

۷   ای نهنگها و ای تمام اعماق اقیانوسها،او را ستایش کنید.

۸   ای آتش و تگرگ و برف و مه و توفان که مطیع فرمان او هستید،او را ستایش کنید.

۹   ای کوهها و تپّه‏هاو درختان میوه‌دار و ای سروهای بلند،

۱۰   ای حیوانات وحشی و اهلی،ای خزندگان و پرندگان، او را ستایش کنید.

۱۱   ای پادشاهان، ای مردم،شاهزادگان و فرمانروایان،

۱۲   ای جوانان و ای دوشیزگان،پیر مردان و کودکان، خداوند را ستایش کنید.

۱۳   همه با هم نام خداوند را ستایش کنید،زیرا فقط نام او متعال،و شکوه و جلال او بالاتر از زمین و آسمان است.او قوم خود یعنی بنی‌اسرائیل راقوّت و توانایی بخشید،او مایهٔ افتخار مقدّسان می‌باشد.خداوند را سپاس باد!

۱۴   او قوم خود یعنی بنی‌اسرائیل راقوّت و توانایی بخشید،او مایهٔ افتخار مقدّسان می‌باشد.خداوند را سپاس باد!


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))