مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۹۹


۱   خداوند سلطنت می‌کند،ای مردم زمین بلرزید،او بر تخت خود که بر روی بالهای فرشتگان است، نشسته است،پس زمین بلرزد.

۲   خداوند در صهیون جلوس فرمودهو فرمانروای تمام ملّتهاست.

۳   همه، نام پُرشکوه او را با احترام بپرستند،زیرا او قدّوس است.

۴   ای پادشاه قادر، ای دوستدار عدالت،تو برابری را برقرار ساختیو عدالت و انصاف را در اسرائیل به عمل آوردی.

۵   خداوند، خدای ما را ستایش کنیدو در برابر تختش، او را پرستش نمایید،زیرا که او خدای مقدّس است.

۶   وقتی کاهنان او،یعنی موسی و هارون و همچنین سموئیل دعا کردند و از او کمک خواستند،او دعای ایشان را مستجاب فرمود.

۷   او از میان ستون ابر با آنها صحبت کردو آنها دستورات و اوامر او را اطاعت نمودند.

۸   ای خداوند، ای خدای ما، تو دعای آنان را مستجاب فرمودیو به آنها نشان دادی که تو خدای بخشنده‌ای،هرچند تو آنها را به‌خاطر گناهانشان تنبیه نمودی.خداوند، خدای ما را ستایش کنیدو او را بر کوه مقدّسش پرستش نمایید،زیرا خداوند، خدای ما قدّوس است.

۹   خداوند، خدای ما را ستایش کنیدو او را بر کوه مقدّسش پرستش نمایید،زیرا خداوند، خدای ما قدّوس است.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))