مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۳۸


۱   خداوندا، هنگامی‌که خشمناک هستی مرا مجازات نکن.

۲   تیرهای تو در بدنم فرو رفته‌اند؛و مرا به زمین زده‌ای.

۳   به‌خاطر خشم تو در عذاب شدید هستم.از دست گناهانم، همهٔ اعضای بدنم به درد آمده است.

۴   چون گناهان من از سرم گذشتهو برای من بار سنگینی شده‌اند.

۵   به‌خاطر حماقتم، زخمهای بدنم بو گرفتهو متعفّن شده‌اند.

۶   به خود می‌پیچم و قامتم منحنی شدهو سراسر روز ناله می‌کنم.

۷   کمرم از شدّت درد می‌‌سوزدو همهٔ اعضای بدنم به درد آمده است.

۸   بکلّی لِه شده و از بین رفته‌امو از شدّت ناله به تلاطم افتاده‌‌ام.

۹   خداوندا، تو از خواسته‌های من آگاهیو ناله‌ها‌یم از تو پنهان نیست.

۱۰   دل من به تپش افتاده و نیرویم را از دست داده‌امو نوری در چشمم نمانده است.

۱۱   دوستان و همسایگانم به‌خاطر بلایی که بر من آمده از من دوری می‌کنندو حتّی خویشاوندانم از من گریزانند.

۱۲   دشمنان جانم برایم دام گسترده‌اندو کسانی‌که می‌‌‌خواهند مرا اذیّت کنند، تهدیدم می‌کنندو تمام روز برایم نقشه می‌کشند.

۱۳   امّا من مانند ناشنوایی هستم که نمی‌شنودو همچون لالی که حرف نمی‌زند.

۱۴   بلی، مانند کرها نه می‌شنومو نه جواب می‌دهم.

۱۵   امّا ای خداوند، به تو توکّل دارم.ای خداوند، خدای من، تو جواب خواهی داد.

۱۶   من به درگاه تو دعا می‌کنم.تو نگذار که آنان از ناراحتی من شاد شوند و بر خود ببالند.

۱۷   جانم به لب رسیده استو از شدّت درد لحظه‌ای آرام ندارم.

۱۸   من به گناهان خود اعتراف می‌کنمو از خطاهایی که کرده‌‌ام پشیمانم.

۱۹   دشمنانم سالم و قوی هستندو آنانی که بی‌سبب از من نفرت دارند بسیارند.

۲۰   آنانی که به عوض نیکی‌های من به من بدی می‌کنندبا من مخالفت می‌کنند، چون من کوشش می‌کنم کار نیک انجام دهم.

۲۱   خداوندا، مرا ترک مکن!ای خدای من، از من دور مباش!ای خداوند، ای نجات‌دهندهٔ من، به کمک من بشتاب!

۲۲   ای خداوند، ای نجات‌دهندهٔ من، به کمک من بشتاب!


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))