مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۹۸


۱   برای خداوند سرودی تازه بسرایید،زیرا او کارهای شگفت‌انگیز انجام داده است،او با قدرت بازوی مقدّس خودپیروز شده است.

۲   خداوند پیروزی خود را اعلام کردو قدرت نجات بخش خود را به سایر ملل نشان داد.

۳   او با صداقت و محبّت پایدار خودبه قولی که به قوم اسرائیل داده بود وفا کردو تمام مردم جهان، پیروزی خدای ما را مشاهده کردند.

۴   ای سا‌کنان زمین، با شادی برای خداوند سرود بخوانید،با سرودهای خود و آواز شادی او را بپرستید.

۵   خداوند را با بربطو سرود ستایش کنید.

۶   شیپور و سُرنا را به صدا درآوریدو با فریاد شادی برای خداوند، پادشاه ما بسرایید.

۷   دریا و هرچه در آن است،جهان و ساکنان آن به جوش و خروش آیند.

۸   ای رودخانه‌ها دست بزنید و ای کوهها،در حضور خداوند، با شادی آواز بخوانید،زیرا او برای فرمانروایی جهان می‌آیدو جهان را با عدالت و انصاف داوری خواهد کرد.

۹   زیرا او برای فرمانروایی جهان می‌آیدو جهان را با عدالت و انصاف داوری خواهد کرد.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))