مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۶۸


۱   خدایا، برخیز و دشمنانت را پراکنده ساز.آنانی که از تو نفرت دارند از درگاه تو بگریزند.

۲   مانند دودی که در برابر باد محو می‌شود، آنان را پراکنده ساز،همچنان‌که موم در برابر آتش، آب می‌شود،گناهکاران در پیشگاه خدا هلاک می‌شوند.

۳   امّا نیکوکاران خوشحال می‌شوندو در حضور خدا سرافراز می‌گردند و فریاد شادی برمی‌آورند.

۴   برای خدا سرود بخوانید و نام او را بستایید.برای او که بر ابرها سوار است، با آواز بلند بسرایید.نام او خداوند است، در پیشگاه وی شادی کنید.

۵   خدا که در بارگاه مقدّس خود می‌باشد،پدر یتیمان و دادرس بیوه زنان است.

۶   آوارگان را سر و سامان می‌دهدو اسیران را با شادمانی آزاد می‌کند.امّا گردنکشان را آوارهٔ بیابان می‌سازد.

۷   ای خدا، هنگامی‌که قوم خود رادر بیابان هدایت می‌کردی،

۸   زمین لرزید، از آسمان باران باریدو کوه سینا از هیبت حضور تو ای خدای اسرائیل،به لرزه درآمد.

۹   ای خدا، تو باران فراوان بر زمین فرستادیتا آن را شاداب و سرسبز گرداند،

۱۰   قوم تو در آن ساکن گردید و ای خدا،تو از رحمت خود، حاجات نیازمندان را برآوردی.

۱۱   خداوند فرمان دادو زنان این مژده را به مردم رساندند:

۱۲   «پادشاهان و سپاهیان آنها می‌گریزند!»زنان در خانه‌های خود غنایمی را که به دست آورده‌اند، تقسیم می‌کنند.

۱۳   آنانی که در آغل گوسفندان می‌خوابیدند، اکنون مانند کبوتری که بالهایش نقره‌ایو پرهایش طلایی است، آراسته شده‌اند.

۱۴   خداوند متعال پادشاهان را مانند دانه‌های برفبر کوه صلمون پراکنده ساخت.

۱۵   ای کوه با عظمت باشانو ای قلّه‌های بلند!

۱۶   ای قلّه‌های بلند باشان،چرا با حسرت به کوهی که خدا آن را برای سکونت خود اختیار کرد،و مسکن ابدی او شد، می‌نگرید؟

۱۷   خداوند با هزاران هزار ارّابهاز کوه سینا به جایگاه مقدّس خود آمد.

۱۸   بعد به عالم بالا صعود فرمود و عدّه‌ای را با خود به اسارت برد.از آدمیان، حتّی از یاغیان و سرکشان هدایایی دریافت نموده است.خداوند، خدا در آنجا سکونت خواهد کرد.

۱۹   سپاس بر خداوندکه هر روز بارهای ما را متحمّل می‌شود.او خدای نجات‌دهندهٔ ماست.

۲۰   خدای ما، خدای نجات‌دهنده است.خداوند خدای ما،ما را از مرگ می‌رهاند.

۲۱   خداوند سر دشمنانش را که در گناه به سر می‌برند،خواهد شکست.

۲۲   خداوند فرمود: «من دشمنانتان را از باشانو اعماق اقیانوسها برمی‌گردانم،

۲۳   تا شما در خون آنها راه برویدو سگهای شما خون آنان را بخورند.»

۲۴   خدایا، ای خدای من و ای پادشاه من،حرکت پیروزمندانهٔ تو را که به خانهٔ مقدّس خود وارد می‌شوی، همه دیدند.

۲۵   سرایندگان در پیش، نوازندگان در پسو دوشیزگان در وسط دف زنان حرکت می‌کنند.

۲۶   خدا را در حضور جماعت او ستایش کنید.ای فرزندان یعقوب خدا را ستایش کنید.

۲۷   اول طایفهٔ بنیامین که کوچکترین طایفه‌هاستسپس رهبران طایفهٔ یهودا با گروه خودو بعد رهبران طایفهٔ زبولون و نفتالی حرکت می‌کنند.

۲۸   خدایا، قدرتت را آشکار کن،قدرتی را که به جای ما به کار برده‌ای.

۲۹   به‌خاطر خانهٔ تو که در اورشلیم است،پادشاهان جهان هدایا برای تو خواهند آورد.

۳۰   مصر، آن حیوان وحشی نیزارو اقوام دیگر را که مانند گلّه‌های گاو و گوساله هستند توبیخ نما؛تا آن که به فرمان تو تسلیم شوند و نقره‌های خود را به تو تقدیم نمایندو آنانی را که طالب جنگ می‌باشند، پراکنده گردان.

۳۱   مصر سفیران خود را خواهد فرستاد؛و حبشه دست دعا به سوی خدا خواهد برافراشت.

۳۲   ای کشورهای جهان، برای خدا سرود شکرگزاری بخوانیدو برای خداوند بسرایید.

۳۳   برای او که بر آسمانهای قدیم نشسته استو از آنجا صدای با هیبت او به گوش می‌رسد.

۳۴   قدرت خدا را اعلام کنید.قوم اسرائیل از شکوه و جلال او برخوردار استو عظمت او در آسمانها دیده می‌شود.مهیب است خدا، خدای اسرائیل در جایگاه مقدّس خود؛او به قوم خود قدرت و نیرو می‌بخشد.متبارک باد خدا!

۳۵   مهیب است خدا، خدای اسرائیل در جایگاه مقدّس خود؛او به قوم خود قدرت و نیرو می‌بخشد.متبارک باد خدا!


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))