مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۵۵


۱   خدایا به دعای من گوش بدهو وقتی‌که زاری می‌کنم خود را از من پنهان مکن.

۲   دعای مرا بشنو و مستجاب فرما.از شدّت نگرانی، فکرم پریشان است.

۳   از تهدید دشمنان هراسانمو ظلم مردم ظالم مرا آشفته کرده است.آنها مرا عذاب می‌دهندو از من نفرت دارند.

۴   دلم افسرده و غمگین است.وحشت مرگ مرا فراگرفته است.

۵   ترس و وحشت مرا احاطه کردهو از پا انداخته است.

۶   می‌گویم: «ای کاش مانند کبوتر بال می‌داشتم، پر می‌زدمو به جای آرامی می‌رفتم.

۷   ای کاش به دوردستها پرواز می‌کردم،و خانهٔ خود را در بیابان می‌ساختم،

۸   پناهگاهی می‌جُستمو از توفان بلا در امان می‌ماندم.»

۹   خداوندا، زبان شریران را مغشوش گردان،زیرا آنها شهر را به آشوب کشیده‌اند.

۱۰   شب و روز دیوارهای شهر را دور می‌زنندو جنایت و فساد می‌آفرینند.

۱۱   فساد و شرارت همه‌جا را فراگرفتهو خیابانهای شهر پُر از فریب و نیرنگ است.

۱۲   اگر دشمن به من توهین می‌کرد،آن را تحمّل می‌کردمو یا اگر رقیب من به ضد من برخاسته بود،خود را پنهان می‌نمودم.

۱۳   امّا این تو هستی، شریکو همکار و دوست نزدیک من.

۱۴   ما با هم گفت‌وگوهای شیرین داشتیمو با یکدیگر برای عبادت به معبد بزرگ می‌رفتیم.

۱۵   مرگ ناگهانی نصیبشان شود،زنده به گور شوند،زیرا دلها و خانه‌های آنان پُر از شرارت و جنایت است.

۱۶   امّا من از خداوند، خدای خود یاری می‌‌‌‌خواهمو او مرا رهایی خواهد داد.

۱۷   صبح و ظهر و شببه درگاه خدا ناله می‌کنمو او دعای مرا مستجاب خواهد کرد.

۱۸   وقتی با دشمنان بسیاردر میدان جنگ نبرد می‌کنم،او مرا با پیروزی بسلامت بازمی‌گرداند.

۱۹   خدا که پادشاه ازلی است، مرا خواهد شنیدو آنها را سرکوب خواهد كرد،زیرا آنها از او نمی‌ترسندو راه خود را تغییر نمی‌دهند.

۲۰   دوست سابق من، دست خود را علیه دوستانش بلند کردهو پیمان خود را شکسته است.

۲۱   سخنان چرب و نرم می‌زند، امّا در باطن از من نفرت دارد.حرفهایش در ظاهر بسیار شیرین، امّا مانند شمشیر تیز و کُشنده است.

۲۲   مشکلات خود را به خداوند بسپارو او آنها را برایت حل خواهد کرد،او هرگز نمی‌گذارد که اشخاص وفادار شکست بخورند.امّا تو ای خدا، این آدمهای قاتل و حیله‌گر را پیش از وقت به گور خواهی فرستاد،قبل از اینکه نیمی از عمرشان را سپری کنند.امّا من بر تو توکّل می‌کنم.

۲۳   امّا تو ای خدا، این آدمهای قاتل و حیله‌گر را پیش از وقت به گور خواهی فرستاد،قبل از اینکه نیمی از عمرشان را سپری کنند.امّا من بر تو توکّل می‌کنم.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))