مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۹۶


۱   برای خداوند سرودی تازه بسرایید،تمام مردم جهان برای خداوند سرود بخوانند.

۲   برای خداوند سرود بخوانید و او را پرستش نمایید،کارهای نیکوی او را هر روز اعلام نمایید و بگویید که او ما را نجات داده است.

۳   جلال و شکوه او را به همهٔ اقوام جهان بیان کنیدو کارهای شگفت‌انگیز او را به همهٔ مردم بگویید.

۴   خداوند بزرگ و سزاوار پرستش است،همه باید او را با شایستگی کامل پرستش کنند، او برتر از تمام خدایان است.

۵   خدایان اقوام دیگر فقط بُت هستند،امّا خداوند، آفرینندهٔ آسمانهاست.

۶   شکوه و جلال از آن اوو قدرت و جمال در معبد بزرگ اوست.

۷   ای اقوام روی زمین، خداوند را ستایش کنیدو جلال و قدرت او را بستایید.

۸   نام پُر شکوه او را ستایش نمایید،با هدایای خود به معبد بزرگ او بیایید.

۹   ای تمامی مردم زمین، خداوند را در لباس پرهیزکاری بپرستیدو با لرز در حضور او سجده کنید.

۱۰   به همهٔ اقوام جهان بگویید:«خداوند پادشاه است. زمین محکم و استوار است و تکان نخواهد خورد.او مردم را از روی انصاف داوری خواهد کرد.»

۱۱   آسمان و زمین شادی کنند.دریا و هرچه در آن است به خروش آید.

۱۲   کشتزارها و هرچه در آنهاست شادمان گردندو درختان جنگل از خوشی فریاد زنند،وقتی‌که خداوند برای داوری می‌آید.خداوند مردم را با عدالتو انصاف داوری خواهد نمود.

۱۳   وقتی‌که خداوند برای داوری می‌آید.خداوند مردم را با عدالتو انصاف داوری خواهد نمود.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))