مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۲۰


۱   خداوند در روز تنگی تو را مستجاب کندو نام خدای یعقوب نگهبان تو باشد.

۲   از معبد بزرگ خود برای تو کمک بفرستدو تو را از صهیون پشتیبانی کند.

۳   همهٔ هدایای تو را به یاد آوردو از قربانی‌های تو خشنود گردد.

۴   آرزوهای قلبی‌ات را به تو عطا کندو نقشه‌های تو را به انجام رساند.

۵   آنگاه به‌خاطر پیروزی تو بانگ شادی برمی‌آوریمو پرچم خود را به نام خدای خویش برمی‌افرازیم.خداوند تمام دعاهایت را مستجاب فرماید!

۶   اکنون می‌دانم که خداوند به برگزیدهٔ خود کمک می‌کندو از مکان مقدّس خود او را اجابت می‌نمایدو به قوّت خود او را به پیروزی عظیم می‌رساند.

۷   گروهی به ارّابه‌های خود اعتماد می‌کنندو گروهی به اسبهای خود،امّا ما به قدرت خداوند، خدای خویش اعتماد می‌کنیم.

۸   آنها شکست می‌خورند و می‌‌افتند،ولی ما برمی‌خیزیم و با اطمینان کامل می‌ایستیم.خداوندا، به پادشاه پیروزی عطا کنو وقتی تو را می‌طلبیم ما را اجابت فرما.

۹   خداوندا، به پادشاه پیروزی عطا کنو وقتی تو را می‌طلبیم ما را اجابت فرما.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))