مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۶۰


۱   خدایا، تو ما را ترک کرده و پراکنده ساخته‌ای؛از ما خشمگین هستی؛ امّا اینک به سوی ما بازگرد.

۲   زمین را لرزانده و از هم شکافته‌ای،پس چاره‌ای کن، زیرا از هم پاشیده می‌شود.

۳   تو قوم خود را گرفتار مشکلات سخت کردیو شراب سرگردانی به ما نوشاندی.

۴   به آنهایی که از تو می‌ترسندخبر دادی تا از خطر بگریزند.

۵   با قدرت خود ما را نجات ده و دعای من را اجابت فرماتا آنهایی که محبوب تو هستند، رهایی یابند.

۶   خداوند از جایگاه مقدّس خود به ما وعده داد و فرمود:«با سرافرازی، شهر شکیمو دشت سُكوّت را بین قوم تقسیم خواهم نمود.

۷   جِلعاد از آن من است و منسی نیز از آن من.افرایم کلاهخود من استو یهودا عصای سلطنت من،

۸   موآب لگن شست‌وشو‌ی من خواهد بودو به نشانهٔ مالکیّتم کفش خود را بر اَدوم پرت خواهم کرد.و بر فراز فلسطین بانگ پیروزی بر خواهم آورد.»

۹   چه کسی مرا به شهر مستحکم می‌برد؟چه کسی مرا به اَدوم راهنمایی می‌کند؟

۱۰   خدایا، آیا حقیقتاً ما را ترک کرده‌ای؟و پیشاپیش لشکر ما نخواهی رفت؟

۱۱   خدایا، در مقابله با دشمنان به ما کمک کن،زیرا کمک انسان بی‌فایده است.با کمک خدا پیروزی از آن ما خواهد بود،او دشمنان ما را سرکوب خواهد کرد.

۱۲   با کمک خدا پیروزی از آن ما خواهد بود،او دشمنان ما را سرکوب خواهد کرد.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))