مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۱۳۹


۱   خداوندا، تو مرا آزموده‏ای و می‌شناسی.

۲   از نشستن و بر خواستن من آگاهیو تمام افکار و اندیشه‌های مرا از دور می‌دانی.

۳   تو از رفتار، کردار، کار و استراحت من آگاهیو تمام روشهای مرا می‌دانی.

۴   حتّی پیش از آن که حرفی بر زبان آورم،تو ای خداوند، منظور مرا می‌دانی.

۵   حضور تو مرا از هر طرف احاطه نمودهو با قدرت خود، مرا محافظت می‌کنی.

۶   شناخت تو از من خیلی عمیق است؛این فراتر از فهم من می‌باشد.

۷   از نزد تو کجا بگریزمو از حضور تو کجا پنهان شوم؟

۸   اگر به آسمان بروم، تو در آنجا هستی.اگر به دنیای مردگان بروم، تو در آنجا هستی.

۹   اگر بر بالهای سحر بنشینمو از مشرق به دورترین نقطه در مغرب بروم،

۱۰   تو برای رهبری من در آنجا خواهی بود.برای کمک به من تو در آنجا خواهی بود.

۱۱   اگر از تاریکی خواهش کنم که مرا بپوشاندو یا روشناییِ اطراف من به تاریکی تبدیل گردد،

۱۲   حتّی تاریکی هم برای تو تاریک نخواهد بودو شب برای تو مانند روز روشن است،زیرا تاریکی و روشنایی برای تو یکی است.

۱۳   تو تمام اجزای بدنم را ساختیو در رحم مادرم همهٔ آنها را به هم پیوند دادی.

۱۴   من تو را می‌ستایم، زیرا مرا به گونه‌ای عجیب ساخته‏ای،تمام کارهای تو بسیار شگفت‌انگیز است.من این را با تمام وجود می‌دانم.

۱۵   وقتی استخوانهایم ساخته می‌شدندو در رحم مادر شکل می‌گرفتمو در نهان رشد می‌کردم،تو از وجود من آگاه بودی.

۱۶   پیش از آن که به وجود بیایمو زندگی را آغاز کنم،روزهای عمرم رادر دفتر خود ثبت نمودی.

۱۷   خداوندا، افکار تو آن‌قدر عالی و گرانبها هستند،که من آنها را درک نمی‌کنم.

۱۸   اگر آنها را بشمارم، از ریگهای صحرا زیادترند.وقتی بیدار می‌شوم باز هم با تو هستم.

۱۹   خدایا، شریران را نابود کنو جنایتکاران را از من دور نما.

۲۰   آنها نام تو را به بدی یاد می‌کنندو به ضد تو حرفهای زشت می‌زنند.

۲۱   خداوندا، آیا از کسانی‌که از تو نفرت دارند، نفرت نداشته‌ام؟آیا از آنانی که از تو سرپیچی می‌کنند، متنفّر نبوده‏ام؟

۲۲   با تمام وجود از آنها متنفّرمو آنها را دشمن خود می‌دانم.

۲۳   خدایا، مرا تفتیش کن و از دل من باخبر شو،مرا بیازما و افکار مرا بخوان.ببین آیا خطایی در من هست،و مرا به راه جاودانی هدایت نما.

۲۴   ببین آیا خطایی در من هست،و مرا به راه جاودانی هدایت نما.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))